Spring naar de inhoud

Sensoa

Sensoa werkt aan het voorkomen van risico's op ongeplande zwangerschap, seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel overdraagbare aandoeningen en hiv. Maar seksuele gezondheid betekent ook: er voor ijveren dat seks altijd vrij is van dwang, discriminatie en geweld én aandacht hebben voor de plezierige en aangename kanten van seksualiteit.  Daarvoor hebben we een uitgebreid informatie-aanbod voor iedereen –volwassenen, jongeren, homomannen, kwetsbare migranten en mensen met hiv- en inspireren we het onderwijs.

De Sensoa Leermiddelenbank heeft een breed aanbod van educatieve materialen voor relationele en seksuele vorming. Alle materialen kan je gratis ontlenen, ook regionaal. Je kan er terecht voor advies of ondersteuning over hedendaagse en kwaliteitsvolle materialen voor 0 – 25 jaar, ook voor kwetsbare doelgroepen: https://www.seksuelevorming.be/materiaal

In de online shop kan u informatieve en educatieve materialen bestellen: https://shop.sensoa.be/

Daarnaast biedt Sensoa een ruim aanbod aan vormingen op maat, van een workshop op een pedagogische studiedag tot een trajectbegeleiding. We vertrekken vanuit jouw praktijk om zo de seksuele gezondheid binnen jouw school of team of te bevorderen.

Jij bepaalt mee de inhoud en de methodiek van jouw vorming. Vanuit de ondersteuningsvraag die je ons stelt, bekijken we samen hoe we jouw vraag het best beantwoorden:

  • Een éénmalige vorming, workshop of gastles
  • Een interactieve lezing,
  • Een trajectbegeleiding
  • Intervisie en casusbespreking
  • Coaching

Centraal in onze vormingen staan de ervaringen van de deelnemers, de toepasbaarheid van kaders op de praktijk, het coachen van attitudes en vaardigheden en inspiratie om jouw handelen op een andere manier aan te pakken.

Het volledige vormingsaanbod –zowel op maat als open aanbod- vindt u via: https://www.seksuelevorming.be/opleiding

Op de 'Inspiratiebeurs' geeft Sensoa volgende workshops:

 Workshop 1: Materialen om rond grenzen aan de slag te gaan met jongeren

Hoe spreek je met de jongeren zelf over wensen en grenzen? In deze workshop bespreken we samen hoe je dat kan aanpakken en bekijken we de beste lesmaterialen. Op welke leeftijd kan je al wat bespreken? Hoe kan je gefaseerd kennis, vaardigheden en attitudes opbouwen in een leerlijn? Welke accenten leg je in jouw relationele en seksuele vorming over grenzen? Hoe leer je jongeren inschatten welk gedrag oké is en welk niet?

Deze workshop gaat door om 10u30 aansluitend op de voorstelling 'Grensgevallen'.

Workshop 2: Online weerbaarheid

Online flirten en daten, voor veel jongeren is het dagelijkse kost. Via sociale media verkennen ze seks en relaties, maar met verleidelijke berichtjes en foto’s kan het foutlopen. Wanneer is sexting al dan niet grensoverschrijdend? We passen de principes van het Sensoa Vlaggensysteem toe op situaties met nieuwe media. Je leert hoe je aan preventie kan doen en krijgt een 10-stappenplan als het binnen je organisatie uit de grens gaat.

Deze workshop gaat door om 13u15.