Spring naar de inhoud

Pimento

Pimento biedt kinderen, jongeren en hun begeleiders expertise over

- Teambuilding
- Relaties & Seksualiteit
- Pesten & Weerbaarheid
- Identiteit, Zingeving & Keuzes Maken
- Jongerenparticipatie

Je vindt bij ons:

- Interactieve vormingen over de vermelde thema's.
- Informatieve publicaties en educatieve materialen voor kinderen, jongeren en hun begeleiders
- Begeleiding van jouw participatie-traject
- Begeleiding van beleidstrajecten over relaties en seksualiteit.
- Onderzoek bij jongeren over thema’s die hen bezighouden

We werken op een procesmatige, ervaringsgerichte, participatieve en laagdrempelige manier.

Meer info lees je op www.pimento.be.

Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram via  @wijzijnpimento en #wijzijnpimento.

Het Youtube-kanaal van Pimento: https://www.youtube.com/channel/UCX9G4AaYxTm3NUyeQcMMQKw

Tijdens de 'Inspiratiebeurs' laten we jullie kennis maken met de werking van Pimento.

We beschikken over een divers arsenaal aan interactieve werkvormen, die we flexibel inzetten om bij elk individu en elke groep de best mogelijke respons naar boven te brengen. Zo hopen we iedereen te versterken die er – net als wij – voor kiest om ten dienste van kinderen en jongeren te werken!

Je kan een workshop van Pimento bijwonen om 10u45 of om 13u15 (keuze uit de sessie volgend op 'De Pest! aan mij' of volgend op 'F*ck!') .