Spring naar de inhoud

De Sleutel

De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugproblemen en risicogroepen met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen. De Sleutel gelooft in de meerwaarde van een drugvrij leven.

Het team Preventie van De Sleutel wil een bijdrage leveren om het risicovol gebruik van legale en illegale drugs in de bevolking te verminderen. Naast sensibilisering van de algemene bevolking, focust De Sleutel zich vooral op deskundigheidsbevordering van opvoedingsverantwoordelijken in het implementeren van preventieprogramma's voor kinderen en jongeren. Concreet gaat dit vooral over het trainen van leerkrachten. Het aanleren van sociale en persoonlijke vaardigheden, corrigeren van verkeerde informatie, verhogen van de sociale invloed en versterken van de individuele veerkracht staan in onze programma's centraal.

Meer informatie: www.desleutel.be en www.unplugged123.be

Tijdens de 'Inspiratiebeurs' kan u kennis maken met onze lessenpakketten 'Unplugged'. 

De Sleutel biedt een drugpreventieprogramma aan secundaire scholen aan onder de naam Unplugged. Per graad bieden we een andere methodiek en materiaal aan, rekening houdend met de leerllijn TAD. Al deze materialen zijn gebaseerd op de criteria voor effectieve drugpreventie (EMCDDA).

Tijdens de workshop stellen we niet alleen deze lessen voor. We zetten de leerkrachten op de stoel van de leerlingen en geven enkele activiteiten. Zo ondervinden de deelnemers wat de bedoeling is van deze activiteiten. Op een interactieve manier leren de leerkrachten de principes van effectieve alcohol- en drugpreventie kennen en toepassen.

“Concrete tips gekregen om mee aan de slag te gaan + stof tot nadenken en discussie”, “Leerrijk! Bedankt voor de vele lesideeën”, zijn maar enkele reacties van deelnemers aan deze sessie.

U kan een sessie van De Sleutel bijwonen aansluitend op de voorstelling 'Trip' om 15u30. De Sleutel werkte tien lessen uit 'Unplugged' voor de 2de graad om tot een lesmap bij de voorstelling. Tijdens de workshop om 9u30 kan u met het hele 'Unplugged' project kennismaken.